Despre noi

Cine suntem

ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000;

Asociația este constituită pe durată nedeterminată și are sediul în Tecuci, Bd. Victoriei nr. 12, jud. Galați.

Scopul Asociației îl constituie promovarea valorilor geografice, ecologice și a unui stil de viață sănătos.

Obiectivele Asociației sunt creșterea nivelului de cultură geografică și ecologică, sporirea interesului pentru protecția, conservarea mediului înconjurător și atragerea unui număr cât mai mare de persoane care să adopte un stil de viață sănătos.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 1. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară, concursuri educative și sportive;
 2. organizarea de manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 3. organizarea de activități de monitorizare, ecologizare, împădurire, colectare de deșeuri reciclabile, potivit legii;
 4. realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 5. identificarea și sprijinirea materială, prin acordarea de burse, a persoanelor capabile de performanță, pentru efectuarea studiilor în domeniul geografic, ecologic și/sau pentru un stil de viață sănătos;
 6. monitorizarea și sprijinirea activităților autorităților publice, persoanelor fizice și juridice prin proceduri specifice de advocacy, dacă aceste activități sunt similare cu cele desfășurate de Asociație;
 7. dezvoltarea de programe/proiecte proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice, persoanele fizice și juridice din țară și străinătate;
 8. derularea unor activități de sponsorizare/mecenat;
 9. dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
 10. promovarea imaginii, obiectivelor și activităților Asociației, prin intermediul surselor media –radio, televiziune, internet,etc. – respectând legile;
 11. alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept.

Membri

 • Voinea Dumitru
 • Voinea Diana Gabriela
 • Ciobotaru Dorina-Nicoleta
 • Arhire Felix-Corneliu
 • Arhire Daniela
 • Lupu Ica

Statut

Statutul Asociației: Click aici
Act Constitutiv: Click aici
CIF: Click aici
Certificat de înscriere: Click aici