Activitatea 2

Mândru că sunt tecucean

Luni, 22 mai 2017, Bibliotaeca Municipală „Ștefan Petică“ Tecuci a fost gazda unei activități extrem de atractive, cu un deosebit impact emoțional asupra auditorilor, activitate organizată de noua asociație Clubul de Științe GEEA Tecuci.

Asociația Clubul de științe GEEA Tecuci a fost înființată de curând, în aprilie 2017, având drept scop principal promovarea valorilor geografice, ecologice și a unui stil de viață sănătos. Fiind prima activitate a noii asociații, s-a dorit a fi un proiect despre tecuceni și pentru tecuceni. Acest priect, intitulat „Tecuci-orașul meu“, s-a materializat pe data de 22 mai prin activitatea „Mândru că sunt tecucean“. Prin intermediul acestei activități s-a urmărit insuflarea, în rândul tecucenilor, a sentimentului de patriotism local și încurajarea toleranței etnice și confesionale.
Continuă lectura

Activitatea 1

Evoluția structurii etnice și confesionale a populației municipiului Tecuci
lucrare elaborată în perioada aprilie-mai 2017, de către eleva Bălțătescu Aura (clasa a XI-a A la Colegiul Național „Spiru Haret“ Tecuci), sub coordonarea domnului profesor Voinea Dumitru.

Această activitate, de elaborare și prezentare a lucrării cu tema de mai sus, face parte din proiectul Tecuci-orașul meu.
Pe parcursul desfășurării proiectului s-au efectuat observații în orizontul local asupra elementelor ce caracterizează peisajul urban tecucean, realizând fotografii ce reflectă situația actuală a lăcașurilor de cult din municipiul Tecuci sau care cuprind secvențe din principalele evenimente social-culturale ale orașului nostru. De asemenea, s-au elaborat diagrame ce surprind structuri etnico-religioase și evoluții demografice ale populației Tecuciului, pe baza informațiilor preluate de la Institutul Național de Statistică sau din alte surse. Totodată, s-a transpus pe suport cartografic răspândirea geografică a lăcașurilor de cult în spațiul municipiului Tecuci, folosindu-se metoda cartodiagramei cu simboluri artistice.
Tot în cadrul acestui proiect au fost strânse informații legate de comunitățile etnice și confesionale prin metoda interviului, intrându-se în legătură directă cu diverși reprezentanți ai acestor comunități.

Continuă lectura