EU SUNT GEEA!

Foto: Voinea Dumitru

Ziua Pământului a fost sărbătorită pentru prima oară în anul 1970, la inițiativa senatorului american Gaylord Nelson, dar a luat amploare la nivel internațional începând cu anii ʽ90. Începând cu 2009, a fost inclusă pe lista zilelor oficiale celebrate de ONU.

Ziua internațională a Mamei Pământ este sărbătorită pentru a reaminti fiecăruia dintre noi că Terra și ecosistemele sale ne oferă viață și susținere.

În cadrul comemorării celei de-a 10-a aniversări a Zilei internaționale a Mamei Pământului, la 22 aprilie 2019 în Camera Consiliului de Tutelă al ONU va avea loc al IX-lea Dialog Interactiv al Adunării Generale privind Armonia cu Natura, care are ca scop asigurarea unei educații incluzive, echitabile și de calitate privind luarea de urgență a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și a impactului acestora și de inspirație a cetățenilor și a societăților să reconsidere modul în care interacționează cu lumea naturală în contextul dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei și justiția în materie de climă, pentru a se asigura că oamenii de pretutindeni dispun de informația relevantă și de conștientizarea dezvoltării durabile și a stilului de viață în armonie cu natura (Sursa: https://www.un.org/en/events/motherearthday/).

Logo Ziua Pământului

Sursa: https://ro.stockfresh.com

Vineri, 19 aprilie 2019, prietenii naturii s-au reunit pentru a celebra Ziua Pământului. Cei 60 de participanți, proveniți de la Școala Gimnazială „Iorgu Iordan“ Tecuci, Școala Gimnazială nr. 1 Drăgănești, Școala Gimnazială nr. 1 Munteni și Colegiul Național „Spiru Haret“ Tecuci, au urmărit un film educativ care a redat pe scurt formarea și evoluția Terrei de-a lungul timpului, au admirat superbele peisaje de pe mapamond realizate de prieteni și cunoscuți de-ai lor.

Foto: Manolache Ioan

În continuare, au asistat la o miniscenetă realizată de elevi ai Colegiului Național „Spiru Haret“ Tecuci, care a evidențiat importanța învelișurilor terestre pentru planeta noastră.

Poza 4

Foto: Arhire Daniela

La final, au fost împărțite baloane personalizate tuturor participanților.

Poza 5

Foto: Arhire Daniela

 

Vă invităm să cunoașteți învelișurile Pământului!!

Eu sunt Litosfera

mde

Autor: Condrachi Dragoș

Sunt cel mai vechi dintre învelișurile Terrei. În comparație cu dimensiunile Pământului, sunt foarte subțire și fragilă, având grosimi cuprinse între 5-100 km. Iată de ce magma de sub mine, din astenosferă, încearcă să iasă la suprafață și mă fragmentează în mai multe bucăți, numite plăci tectonice. Cele mai mari plăci tectonice sunt: placa eurasiatică, placa indo-australiană, placa africană, placa pacifică, placa americană și placa antarctică.

De felul meu sunt o fire dinamică, explozivă și schimbătoare. Nu-mi place să arăt mereu la fel, astfel că de-a lungul timpului am suferit numerose transformări. Cândva eram alcătuită dintr-un singur continent, Pangeea, și un singur ocean, Panthalassa. Ulterior, am avut două continente, Laurasia în nord și Gondwana în sud, separate de Oceanul Tethys. În prezent dețin șase continente-Europa, Asia, America, Africa, Australia, Antarctida- și patru oceane-Pacific, Atlantic, Indian și Arctic. Însă vă promit că peste câteva milioane de ani îmi voi schimba înfățișarea.

Așa cum cred că știți, plăcile tectonice din care sunt alcătuită se deplasează, îndepărtându-se sau lovindu-se una de alta, generând astfel teribilele și înfricoșătoarele cutremure. Seismele provoacă multe necazuri: distrugerea clădirilor și a căilor de comunicații, alunecări de teren, prăbușiri, modificarea cursurilor de râu, valuri de tip „tsu-nami“, uneori chiar moartea. Iată de ce voi, oamenii, trebuie să fiți pregătiți pentru astfel de dezastre, să faceți clădiri rezistente și să cunoașteți comportamentul în cazul unui seism.

Și asta nu e tot! Atunci când mă supăr, provoc erupții vulcanice, distrug munți, insule, eliberez în atmosferă gaze vulcanice, îngrop orașe, generez incendii,vă sperii pe voi, oamenii, așa cum știu eu mai bine. Norocul vostru că supărarea mea nu ține mult!

Însă am și multe părți frumoase: munți, podișuri, câmpii, delte. Sunt sigură că ați admirat de multe ori crestele maiestuoase ale munților, superbele cascade, impresionantele canioane, misterioasele peșteri, formele cu aspect ciudat (Sfinxul, Babele), celebrele plaje, fiorduri, recife de corali etc. Pe ici pe colo ați intervenit și voi, oamenii, creînd baraje, diguri, insule artificiale, căi de comunicație.

În concluzie, aș dori să vă spun că datorită mie s-au format celelalte învelișuri, oferindu-le suport trainic acestora. De asemenea, vă ofer vouă, oamenilor, cele mai bune condiții de locuit, muncă și relaxare; mai mult, aveți ocazia să profitați de mine și să folosiți adecvat materialele din care sunt alcătuită: combustibili fosili, metale, roci de construcție, sare, diamante și multe altele. Nu vreau decât să mă iubiți pe mine așa cum vă iubesc eu pe voi!

 

Eu sunt Atmosfera

mde

Autor: Condrachi Dragoș

Eu vă ocrotesc pe voi de toate amenințările exterioare: de radiațiile ultraviolete, prin stratul de ozon, și de corpurile cerești străine (meteoriți, asteroizi, comete). Eu întrețin viața, prin compoziția mea, care include în principal un amestec de azot și oxigen. Eu permit marile circuite ale planetei noastre: circuitul apei, circuitul carbonului, circuitul azotului.

Deși voi nu vedeți, sunt alcătuită din mai multe straturi distincte: troposfera, unde este concentrată cea mai mare parte a aerului și unde se desfășoară aproape toate fenomenele meteorologice; stratosfera, unde păstrez ozonul cu care vă apăr de radiațiile solare nocive; mezosfera, unde aerul este foarte rarefiat; ionosfera sau termosfera, unde temperaturile urcă la 1000°C și unde se manifestă aurorele polare; exosfera, care face legătura cu spațiul cosmic.

De felul meu par liniștită, dar voi știți că nu e chiar așa! Sunt o fire shimbătoare, am toane pe care ajutoarele mele (vânturile și norii) mi le satisfac mereu! Pot fi radioasă, caldă și liniștită, dar câteodată sunt nesuferită: tun și fulger, provoc ploi torențiale sau dimpotrivă secetă, viscolesc, aștern zăpadă sau gheață, stârnesc tornade, uragane și taifunuri!

Deși vă ocrotesc, voi, oamenii, faceți totul pentru a mă distruge: îmi atacați stratul de ozon, mă poluați, provocați smog și ploi acide; din cauza voastră sunt tot mai bolnavă, mai seacă, mai caldă, mai îmbufnată! Vă previn: dacă veți continua tot așa, nu voi mai fi capabilă să vă apăr sau să întrețin viața! Respectați-mă, protejați-mă și veți fi răsplătiți pe măsură!

 

Eu sunt Hidrosfera

mde

Autor: Condrachi Dragoș

Mulți spun că eu sunt cel mai important înveliș terestru, pentru că apa stă la baza tuturor proceselor și fenomenelor și este un element primordial pentru viață. La nivel planetar, mă comport ca un uriaș sistem funcțional, în care pătrunde o anumită cantitate de energie solară sau terestră, ce pune în mișcare apa, formând anumite circuite care se dezvoltă regulat sau periodic. Astfel, căldura solară evaporă apa de pe oceane, vaporii sunt purtați de vânturi pe uscat, unde cad sub formă de ploaie, iar apoi prin râuri apa se întoarce înapoi în oceane. Acest drum este cunoscut sub denumirea de circuitul apei în natură.

Datorită mie Terra mai este supranumită „Planeta Albastră“, pentru că ocup 75% din suprafața sa. Sunt alcătuit în principal din apă sărată, care este întâlnită în mări și oceane. Apa dulce, atât de necesară vouă, oamenilor, este prezentă în ghețari, ape curgătoare, lacuri, ape subterane și apa din atmosferă.

Toate sistemele geoecologice sunt dependente de mine. Apa acționează asupra reliefului prin eroziune, transport și acumulare, luând naștere, astfel, podișuri, dealuri, câmpii, terase, lunci și delte, pe care s-au format și au evoluat civilizații; cele mai reprezentative exemple sunt valea și delta Nilului, valea și delta Dunării, valea și delta Gangelui, valea și delta Padului ș.a. Marile întinderi de apă exercită puternice influențe oceanice: umiditate excesivă, precipitații abundente, temperaturi moderate, brize marine, cicloni tropicali, musoni. Apa este elementul obligatoriu pentru formarea și întreținerea solurilor. Nu în ultimul rând, apa este cel mai important dizolvant de pe Terra.

Dincolo de toate, eu dețin elementul esențial al organismelor vii. Indiferent de starea de agregare, apa are roluri multiple: constituie principalul mediu de viață de pe planeta noastră, concentrând 60% din biomasa terestră; prin proprietățile fizico-chimice participă activ la toate procesele vitale; constituie componenta de bază a materiei vii, în proporție de 45-95%; stratul de zăpadă care se așterne iarna peste vegetație are rol de izolator termic; este „combustibilul“ obligatoriu pentru funcționarea normală a organismului uman;

Câte nu am făcut și nu fac pentru voi, oamenii?! Eu vă alimentez sistemele de irigație, eu vă asigur apa potabilă, industrială, menajeră, terapeutică, eu v-am creat condiții de transport simplu și ieftin, eu constitui pentru voi cel mai bun mijloc de relaxare. Cui nu-i place să admire o cascadă, un lac, un golf, o deltă, cui nu-i place să se scalde în apă?

Cu toate acestea, voi, oamenii, ca niște ființe nerecunoscătoare ce sunteți, mă dezamăgiți: mă consumați excesiv, mă poluați, îmi distrugeți ecosistemele acvatice, mă murdăriți în toate felurile. Vă rog să rețineți că voi, oamenii, ați ajuns unde ați ajuns, sunteți ceea ce sunteți numai și numai datorită mie. Poate că încă nu mă prețuiți la adevărata mea valoare, dar vă promit că o veți face cât de curând!

 

Eu sunt Biosfera

dav

Autor: Chiscoci Daria

Eu sunt cea care dă unicitate și originalitate planetei nostre în Sistemul Solar și în Univers.

Așa cum v-ați dat seama, pentru apariția și existența mea a fost nevoie de munca celor dinaintea mea (primele învelișuri); sunt foarte complexă, fiind alcătuită din 500000 specii de plante și 1,5 mil. specii de animale; trebuie să știți că mi-au trebuit aproape 4 miliarde de ani să ajung să arăt astfel și am trecut prin multe încercări, pe care unii le numesc extincții, dar le-am rezistat, m-am adaptat; la unele specii am renunțat, pe altele le-am păstrat;

Totalitatea plantelor din care sunt alcătuită formează vegetația. Aceasta este foarte variată: vegetație forestieră, vegetație ierboasă și vegetație acvatică. Vegetația forestieră include pădurile tropicale, pădurile temperate și taigaua (pădurea de conifere). Arborii constituie cele mai longevive vietăți de pe Terra, pot trăi chiar mii de ani; un singur copac tropical poate susține până la 1500 specii vegetale și faunistice; sunt sigură că ați văzut și ați admirat destui arbori: arborele de cauciuc, abanosul, palmierul, sequoia, cedrul, stejarul, fagul, bradul, pinul etc. Vegetație ierboasă este prezentă în savană, stepă, semideșerturi și tundră. Este vitală pentru existența a numeroase animale pe care voi, oamenii, le numiți erbivore. Vegetația acvatică este întâlnită în mări, oceane, fluvii, lacuri, bălți etc. Unele din ele au stat la baza existenței, altele ne impresionează prin farmecul lor (nufărul).

Fauna este și mai diversificată: nevertebrate (scoici, calamari, insecte etc), păsări, reptile, dar mai ales mamifere. Între toate viețuitoarele s-au creat diferite relații: trofice, de simbioză, de parazitism, de consensualism, de concurență ș.a. Din această mare familie faceți parte și voi, oamenii, poate cea mai importantă categorie, dar nu unica!

Pentru a putea rezista pe Terra, eu am nevoie de lumină, aer curat, temperatură suportabilă, strat de ozon, sol fertil, apă și mai ales înțelegerea voastră, a oamenilor. Voi, oamenii, trebuie să conștientizați că fără mine, biosfera, planeta noastră ar fi cu totul alta; eu ofer Pământului oxigen prin fotosinteză, protejez rocile și solul de eroziune, previn alunecările de teren, particip la circuitul apei în natură, creez atoli de corali și mai ales vă asigur vouă, oamenilor, toate condițiile de trai de care aveți nevoie.

În schimb, voi îmi creați cele mai mari probleme: reducerea sau dispariția unor specii de plante și animale prin vânat sau poluare, defrișări masive, ploi acide, încălziri climatice etc. (aici poate completa fata); voi, oamenii, sunteți principalii responsabili pentru numeroasele dereglări și dezechilibre ale mediului.

Nu uitați că voi aveți nevoie de mine și nu invers! Purtați-vă frumos cu mine, respectați-mă și atunci eu vă voi ocroti!

 

Eu sunt Pedosfera

dav

Autor: Chiscoci Daria

Eu sunt cel mai fragil și cel mai subțire dintre învelișuri. Și totuși, sunt foarte important pentru planetă. Eu sunt suportul existenței vegetației terestre, eu asigur hrană și adăpost numeroaselor animale, creînd așa numitul mediu edafic, eu asigur, prin fertilitate, o producție agricolă și necesarul de hrană pentru voi, oameni.

Sunt alcătuit(ă) din materie minerală (detritus), materie organică (humus) și apă. Am grosimi variabile, de la câțiva centimetri la munte  la câțiva metri la câmpie.

Sunt un înveliș eterogen, îmi schimb înfățișarea și proprietățile de la un loc la altul. Eu am de toate: laterite în zona ecuatorială, soluri galbene și roșii de savană, soluri nisipoase în deșerturi, terra-rossa în zona mediteraneană, soluri de pădure, cernoziomuri de stepă, merzlote de tundră.

Am toate culorile posibile: roșu, galben, verde, brun, gri, dar cel mai mult mă prinde negrul. Negru înseamnă fertilitate! Fertilitate înseamnă viață!

Am câteva sfaturi pentru voi: Folosiți-mă cu pricepere și înțelegere. Evitați excesele în arat, irigații, chimizare, preveniți alunecările de teren, împăduriți, amenajați gropi de gunoi ecologice. Fiți chibzuiți, respectați-mă, iubiți-mă, apreciați-mă.

 

Eu sunt Antroposfera

dav

Autor: Chiscoci Daria

Eu sunt mezina, cea mai tânără componentă a Pământului. Am apărut și m-am dezvoltat numai și numai datorită vouă, celorlalte învelișuri. Începuturile existenței mele au fost destul de aspre, dar am rezistat, am evoluat, trecând prin mai multe stadii: maimuțe, australopiteci, Omul de Nearderthal, Omul de Cromagnon, Homospiens Fosilis, Homosapiens Sapiens. De-a lungul acestor etape evolutive au avut loc numeroase modificări: anatomice (aspect) și fiziologice, modificarea treptată a poziției corpului, datorită mersului biped, creșterea creierului, apariția celui de-al doilea sistem de semnalizare: vorbirea, degetul mare a devenit treptat opus.

La început oamenii erau foarte puțini, nu cunoșteau toate misterele naturii, erau destul de neajutorați; cu timpul, s-au adaptat la condițiile de mediu, și-au făurit unelte, arme, au ajuns să stăpânească focul, să înțeleagă mai bine tainele voastre, ale învelișurilor naturale. Treptat, au învățat să-și lucreze singuri pământul, să utilizeze resursele naturale, să construiască așezări, căi de comunicație, să se organizeze în comunități. Noul stil de viață i-a ajutat să trăiască mai mult și mai bine.

Acum 10000 de ani erau aproximativ 5 milioane de oameni, dar numărul acestora a avansat rapid, astfel că acum 2000 de ani erau cca 250 milioane de persoane. Primul miliard de locuitori a fost atins în anul 1802, al doilea miliard în 1927; în ultima sută de ani numărul oamenilor a explodat, astfel că acum sunt aproape 7,5 miliarde. Fiind atât de mulți, au fost nevoiți să se răspândească pe tot globul, să locuiască și să trăiască în diferite condiții.

Principala mea caracteristică este diversitatea: oamenii sunt foarte diferiți: nu au toți aceeași culoare a pielii, a părului sau a ochilor, nu vorbesc aceeași limbă, nu împărtășesc aceeași religie, nu respectă aceleași tradiții. De multe ori nu se împacă, se ceartă, se jignesc, se lovesc. Însă, în egală măsură sunt capabili să muncească, să creeze, să dea naștere unor opere de artă, să genereze sisteme economico-sociale complexe. Voi, învelișurile naturale, trebuie să apreciați însemnătatea realizărilor mele: Marele Zid Chinezesc, piramidele, zgărie-norii, insulele artificiale, castelele și multe altele.

Alte trăsături ale mele sunt curiozitatea, spiritul de aventură, tenacitatea, puterea de sacrificiu, sociabilitatea, inventivitatea. Recunosc că în ultimele sute de ani am fost neatentă și uneori indiferentă la durerile voastre, însă promit că toate acestea vor înceta, voi încerca să conviețuiesc în armonie cu toți: voi utiliza responsabil resursele pe care mi le oferiți, voi proteja aerul, apa, solul de poluare, voi eradica fenomenul despăduririlor, voi ocroti speciile vegetale și faunistice aflate în pericol, voi stopa distrugerea stratului de ozon și fenomenul de încălzire climatică.

Și eu, ca și voi, doresc să ne înțelegem și să avem împreună un viitor luminos.

 

Eu sunt GEEA!

Poza 15

prof. Voinea Dumitru

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s